5-lat

sówka
Grupa IV

liczy 25 dzieci: 16dziewczynek i 9 chłopców. Są to dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Praca w grupie opiera się na założeniach nowej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń”

Skip to content