5-lat

sówka
Grupa IV

liczy 27 dzieci: 16 dziewczynek i 11 chłopców. Są to dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Praca w grupie opiera się na założeniach nowej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”

Skip to content