Programy nauczania

Szanowni Rodzice!

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu prowadzona jest zgodnie z:

„Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Podejmowane w przedszkolu działania pozwolą na nabywanie przez dzieci doświadczeń i umiejętności w czterech określonych w podstawie programowej obszarach:

  • Fizycznym obszarze rozwoju dziecka.
  • Emocjonalnym obszarze rozwoju dziecka.
  • Społecznym obszarze rozwoju dziecka.
  • Poznawczym obszarze rozwoju dziecka.
Programy realizowane w naszym przedszkolu to:
  • „Drużyna Marzeń” autor Małgorzata Piotrowska, wydawnictwo WSiP.
Poza programami ogólnodostępnymi nasi nauczyciele będą wzbogacali ofertę edukacyjną o autorskie programy:
  • „Przedszkole – mój drugi dom” – program wychowawczy autorstwa Pani Dyrektor Hanny Załęskiej.
  • „Zdrowie naszym skarbem” – program profilaktyczny autorstwa Pani Iwony Tarnas i Pani Dyrektor Hanny Załęskiej
  • „Podróże z Koziołkiem Matołkiem przez Europę” – autorstwa Pani Dyrektor Hanny Załęskiej
  • „Wkraczam w nowy świat” – program adaptacyjny autorstwa Pani Ewy Kabańskiej
  • „My friends” – program do zajęć dodatkowych z języka angielskiego Pani Agnieszki Piórkowskiej.

Oferta

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna
Ukształtowanie w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych.
Edukacja zdrowotna Edukacja zdrowotna
Zdrowe odżywianie w domu i przedszkolu sposobem na wzmocnienie naturalnej odporności dziecka, czyli jak zachęcić i zmotywować dziecko do zdrowego odżywiania
Programy nauczania Programy nauczania
Podejmowane działania pozwolą na nabywanie przez dzieci doświadczeń i umiejętności w czterech określonych w podstawie programowej obszarach.
Rekrutacja Rekrutacja
Szanowni Rodzice, uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców znajduje się na poniższej stronie: http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Grupy

Skip to content