Grupa IV

Grupa IV

Wychowawca: mgr Iwona Tarnas

Grupa IV liczy 25 dzieci: 16 dziewczynek i 9 chłopców. Są to dzieci pięcioletnie, przedszkolne starszaki. Praca w grupie opiera się na założeniach nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” autorstwa Małgorzaty Piotrowskiej” oraz szeregu programów autorskich nauczycieli z naszego przedszkola.

W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Dzieci są bardzo żywiołowe, najbardziej cieszą je wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe i zabawy, ale z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczą też w zajęciach z eksperymentami i doświadczeniami. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata. Uczymy się też przeżywać swoje emocje w akceptowalny sposób, gratulować innym sukcesów i godzić się z własnym niepowodzeniem. W czasie zajęć zdobywamy wiadomości i sprawności: śpiewamy, tańczymy, wyklejamy, malujemy farbami, kolorujemy.

Bardzo lubimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy, słuchając czytanych książek i muzyki. Nie są nam też obce nowe technologie. Uwielbiamy zabawy na „magicznej podłodze”, prezentacje multimedialne i wszelkiego rodzaju gry zręcznościowe.

Przedszkolaki starają się być dla siebie miłe, uczą się współdziałać w grupie, zawiązują pierwsze przyjaźnie i miło, aktywnie spędzają czas.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie IV

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2024 dla grupy IV – Sówki

 

Tematy kompleksowe:

 • Tematy kompleksowe:
  1. Wielkanoc – od kurnika do wielkanocnego koszyka
  2. Praca rolnika
  3. W świecie książek
  4. Dbamy o naszą planetę

   

  Ad. 1.

  • Zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
  • Poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
  • Utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
  • Poznanie tradycji ozdabiania jaj, doskonalenie motoryki małej;
  • Identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
  • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania;
  • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody;
  • Porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
  • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych;
  • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

   

  Ad.2.

  • Poznanie różnic między sianem, a słomą;
  • Doskonalenie umiejętności szeregowania;
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
  • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej;
  • Kształtowanie umiejętności opisu, rozszerzanie słownika dziecka;
  • Poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
  • Poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych.

   

  Ad.3.

  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poszanowania dla książek;
  • Wprowadzenie litery F, f;
  • Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
  • Zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
  • Rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd głosek;
  • Rozwijanie sprawności językowych;
  • Kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania.

   

  Ad.4.

  • Pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
  • Doskonalenie umiejętności segregacji śmieci, wprowadzenie pojęcia recyklingu;
  • Wprowadzenie litery Z, z;
  • Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
  • Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
  • Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
  • Wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
  • Doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości.

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec 2024 dla grupy IV – Sówki

 

Tematy kompleksowe:

 1. W kosmosie
 2. Prehistoryczny świat
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie

 

Ad. 1.

 • Poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc);
 • Poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety” oraz nazw planet;
 • Zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronauta, astronom) oraz poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach ”Gwiazdy”, W. Chotomska „Pan Astronom mówi o Słońcu”, M. Przewoźniak „Układ Słoneczny” i inne;
 • Wprowadzenie litery „P, p”;
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 • Utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych -doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • Ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

Ad.2.

 • Zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości; uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka;
 • Zapoznanie z zawodem archeologa, paleontologa;
 • Poszerzenie wiadomości o dinozaurach i ich życiu;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „W muzeum”, J. Liszewska „Wesołe dinozaury” i inne ;
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Rozpoznawanie i układanie litery „J, j” i rozwijanie świadomości fonologoicznej;
 • Rozwijanie czułości zmysłu dotyku.

Ad.3.

 • Utrwalanie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „Ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnego do pogody;
 • Poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy oraz z przysłowiem „W marcu, jak w garncu”;
 • Poznanie litery G, g, utrwalanie poznanych liter;
 • Zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Kalejdoskop”, I. Suchorzewskiej „W marcu”, M. Konopnicka „Tęcza” i inne.

Ad.4.

 • Poznawanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie;
 • Poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), utrwalanie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny;
 • Utrwalanie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Wiosenne porządki”, J. Brzechwa „Wiosenne porządki”, W. Chotomska „Krokusy” i inne;
 • Poznanie litery C, c .

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią pod wodą
 3. W świecie książek
 4. W kinie, w teatrze

 

Ad. 1.

 • Uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do refleksji nad tym, czym jest cisza;
 • Utrwalanie nazw emocji;
 • Zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry oraz z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku – utrwalenie ich nazw;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach ”Cisza”, B. Pierga „Koncertowe abc”, M. Szwajlik „Dyrygent” i inne;
 • Wprowadzenie litery „N, n”; poznanie liczby 10 – doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 • Wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

Ad.2.

 • Zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami ziemi, zachęcanie do wielozmysłowego odbierania świata, utrwalanie wiedzy na temat złóż, kopalń i ich rodzajów;
 • Zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, zapoznanoie z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Skarby”, A. Paszkiewicz „Jezioro Różowe w Senagalu”, A. Frączek „Kret” i inne ;
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Wprowadzenie różnych aspektów cyfry 8, utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Rozpoznawanie i układanie litery „W, w” i rozwijanie świadomości fonologoicznej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania itp.;
 • Rozwijanie czułości zmysłu dotyku.

Ad.3.

 • Kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, utrwalanie wiedzy na temat funcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego oraz wypowiadania się na określony temat;
 • Poznanie litery F, f, utrwalanie poznanych liter;
 • Zapoznanie z procesem tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Książka z baśniami”, A. Edyk-Psut „Książka” i inne.

Ad.4.

 • Poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, także o właściwym zachowaniu podczas spektaklu teatralnego, poznanie nazw zawodów teatralnych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach;
 • Zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Kurtyna”, B. Piergi „Kiedy w Sali zgasną światła i inne;
 • Poznanie litery Z, z .

Tematy kompleksowe:

 1. Nadchodzi Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Karnawał

 

Ad. 1.

 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego;
 • Poznanie niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy; ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach ”Północ”, „Słońce zachodzi”, J. Brzechwa „Tydzień” i inne;
 • Wprowadzenie litery „L, l”; poznanie cyfry 7;
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie rytmu w następujących po sobie dniach tygodnia;
 • Utrwalanie nazw miesięcy i cykliczności pór roku oraz cech pór roku;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 

Ad.2.

 • Poznanie zasad sportowego zachowania i zasad bezpiecznej zabawy oraz zasady fair play podczas zabaw;
 • Zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym i innymi dyscyplinami sportów zimowych;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Zwycięzca”, B. Czarnik „Bałwanek na sankach”, B. Supeł „Jazda figurowa” i inne ;
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Wprowadzenie różnych aspektów cyfry 8, utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Rozpoznawanie i układanie litery „U, u” i rozwijanie świadomości fonologoicznej;
 • Poznanie historii flagi olimpijskiej;
 • Rozwijanie czułości zmysłu dotyku.

 

Ad.3.

 • Poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby osób starszych;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Poznanie litery S,s, utrwalanie poznanych liter, poznanie cyfry 9;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 • Utrwalanie nazw członków rodziny;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Laurka dla Babci”, W. Chotomska „Herbatka”, H. Ożogowska „Migu – migu” i inne.

Ad.4.

 • Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych;
 • Poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycją tłustego czwartku;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Karnawał”, Cz. Bednarek „Karnawał w przedszkolu”; J. Brzechwa „Zero” i inne.
 • Poznanie litery B,b oraz cyfry 0.

Tematy kompleksowe:

 1. Wiadomości z daleka.
 2. Zima tuż – tuż…
 3. Przygotowania do świąt.
 4. Hej, kolęda, kolęda!

 

Ad. 1.

 • Zapoznanie z zawodem listonosza; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wyrabianie postawy szacunku wobec osób wykonujących różne zawody;
 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach ”Kartka dla cioci”, J. Tuwim „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci”, M. Szeląg „Zagubiona paczka” i inne;
 • Wprowadzenie litery „K, k”;
 • Utrwalenie numeru alarmowego 112, oswajanie z udzielaniem pomocy poprzez dzwonienie pod numer alarmowy 112;
 • Utrwalanie pojęć „duży, mały” oraz wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji i przeliczania;
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 

Ad.2.

 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Sanki”, S. Szuchowa, H. Zdzitowiecka „Wieczorem, w nocy i rano”, H. Zdzitowiecka „Czy śnieg jest czysty?” i inne ;
 • Zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły, poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu, poznanie właściwości lodu i śniegu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Wprowadzenie różnych aspektów cyfry 6, utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Rozpoznawanie i układanie litery „R, r” i rozwijanie świadomości fonologoicznej;
 • Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania hipotez.

 

Ad.3.

 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i zwyczajów związanych z Wigilią (w tym tradycyjnych potraw);
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia;
 • Poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 • Budzenie zainteresowania tradycjami świątecznymi i chęci ich kultywowania;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Anielska suknia”, B. Ostrowska „Droga”, M. Szeląg „Stół wigilijny” i inne.

Ad.4.

 • Poznanie pojęcia „życzliwość”, czerpanie radości z obdarowywania innych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych;
 • Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Niespodzianka”, G. Lipińska „Pomocnicy Mikołaja”; M. Szeląg „Świąteczna choinka” i inne.
 • Wspólne kolędowanie; poznanie historii narodzin Pana Jezusa.

Tematy kompleksowe:

 1. Mała i duża ojczyzna
 2. W świecie wyobraźni
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

Ad.1.

 • Poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota; poszerzanie słownika czynnego;
 • Wprowadzenie litery M, m, czytanie sylab MO, MA, MI, ME; doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • rozpoznawanie cyfry 4 – ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnego kraju i rodziny;
 • Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej;
 • Słuchanie opowiadań i wierszyków: A. Aschenbach “Mapa”, A. Filikowska „To jest moje miejsce”, M. Gut „Pytanie o drogę”, M. Strzałkowska „Polska” i inne;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych;
 • Wprowadzenie do rozumienia żartów słownych;
 • Ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami;
 • Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.

Ad.2.

 • Wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami;
 • Rozpoznawanie litery T, t; rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonomatycznego – wprowadzenie do pisania i czytania;
 • Rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Piraci”, N. Usenko „Źrebaczek”, J. Twardowski „Patyki i patyczki” i inne;
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, koloru lub przeznaczenia;
 • Doskonalenie motoryki małej oraz umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i obserwacji;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia poranne i gimnastyczne wg K. Wlaźnik – zabawy doskonalące równowagę, chód i bieg na palcach;
 • Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

 

Ad.3.

 • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt – budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt – poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy, poznanie właściwości miodu;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach “Karmnik”, W Faber “Przygoda z orzechami”, E., S. Stolarczyk „Karmnik dla ptaków” i inne;
 • Zapoznanie z terminem symetrii; poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów;
 • Wprowadzenie litery D, d;
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej;
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych;
 • Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; przypominanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

Ad.4.

 • Poznanie części ciała i roli niektórych organów, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała oraz nazw niektórych aktywności fizycznych;
 • Poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów;
 • Wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Lustro”, Chotomska „Y” i inne;
 • Poszerzenie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2023 dla grupy IV „Sówki”

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Jesień w ogrodzie.
 3. Jesienny krajobraz.
 4. Deszczowa pogoda.

 

Ad. 1.

 • Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, a także nazw niektórych drzew owocowych i sposobów utrwalania żywności;
 • Kształtowanie umiejętności łączenia w pary wg wybranej cechy (rodzaj);
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach ”Placek ze śliwkami”, W. Widłak „Szarlotka” i inne;
 • Wprowadzenie litery „O”;
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określeń: mniej, więcej, tyle samo;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem;
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni; promowanie zasad zdrowego żywienia;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 

Ad.2.

 • Poznanie niektórych warzyw i ich właściwości oraz nazw ich części, tworzenie zbiorów, przeliczanie;
 • Rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny oraz „wstyd”;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Marchewki”, A. Mikita „Zagadki”, J. Brzechwa „Pomidor” ;
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
 • Rozpoznawanie i układanie litery A, a i rozwijanie świadomości fonologoicznej;
 • Rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią i które nad;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania hipotez.

 

Ad.3.

 • Odróżnianie środowiska parku i lasu, utrwalanie informacji o skarbach jesieni i zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią”;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie; poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
 • Wprowadzenie litery „I, i” i rozpoznawanie jej wśród innych, rozpoznawanie cyfry 2;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 • Zapoznanie z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez wspólne działania plastyczne;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Korona”, W. Dulemba „Klucz” i inne ;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, postawy poszanowania dla zwierząt.

 

Ad.4.

 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;
 • Uwrażliwienie na sztukę, pobudzenie do działań artystycznych;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych;
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Do góry nogami”, W. Chotomska „Smutny Pan”;
 • Wprowadzenie litery „E e” oraz cyfry 3 – rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby;
 • Poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów.

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023 dla grupy IV „Sówki”

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze

Ad.1.

 • Poznawanie nowej sali, zabawek i możliwości oraz zasad korzystania z nich;
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności grupowej;
 • Tworzenie kodeksu przedszkolaka – poznawanie zasad i nauka stosowania się do zawartych umów;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw, rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów; doskonalenie umiejętności argumentowania i logicznego myślenia;
 • Słuchanie opowiadań i wierszyków: A. Aschenbach “Powrót”, G. Kasdepke “Gniew” i inne;
 • Zabawy na powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik – kształtowanie reakcji na sygnały dźwiękowe;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion z grupy; rozwijanie umiejętności opowiadania o sobie i swoich ulubionych aktywnościach;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie  przed posiłkami;
 • Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.

Ad.2.

 • Poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu i nauka doceniania ich pracy;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Gdzie jest kowboj?”, G. Kasdepke „Jak tu ślisko” i inne.
 • Poszerzanie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, koloru lub przeznaczenia;
 • Poszerzanie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia poranne i gimnastyczne wg K. Wlaźnik ;
 • Integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych;
 • Poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka;
 • Zabawy usprawniające pracę narządów mowy oraz ćwiczenia oddechowe;
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, przeliczania sylab.

Ad.3.

 • Poznawanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania, pożegnania i proszenia o pomoc;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach “Takiego już mam!”, A. Frączek “Dziwne…”, M. Strzałkowska “Dekoracja” i inne.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie;
 • Rozwijanie myślenia logicznego i umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Zapoznanie z innymi formami imion dzieci z grupy;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów;
 • Poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

Ad.4.

 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Deszczowy dzień”, A. U. Kamińska „Ruch drogowy”, A. Frączek „A ja jestem majsterklepka” i inne.
 • Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu, podawanie ich nazw;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania;
 • Doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych;
 • Doskonalenie sprawności ruchowej;
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, utrwalanie lewej i prawej strony ciała;
 • Kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej.

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2023 dla grupy IV – Sówki

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Dzień Dziecka
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjne przygody

 

 

Ad. 1.

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Ciasteczka na śniadanie”, K. Wierzbicka „Najlepszy przyjaciel”, T. Mazur „Dwie kucharki” i inne;
 • Czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby;
 • Utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie;
 • Poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata;
 • Uświadamianie, że ludzie z różnych stron świata, mimo różnic, mają ze sobą wiele wspólnego.

Ad.2.

 • Zapoznanie dzieci ze źródłami wiedzy o świecie, poznanie charakterystycznych obiektów w innych krajach i ciekawostek o nich;
 • Ćwiczenia w budowaniu poprawnej wypowiedzi, w tym również na podstawie tekstu literackiego;
 • Utrwalanie i poszerzanie wiadomości o środkach transportu, globalne czytanie, dzielenie nazw pojazdów na sylaby, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „To niemożliwe”, J Tuwim „Lokomotywa”, J. Brzechwa „Na wyspach Bergamutach” i inne;
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych;
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczanie, odwzorowywanie itp.

Ad.3.

 • Uświadamianie roli współpracy w osiągnięciu celu;
 • Utrwalanie wiadomości na temat lata, letnich zabaw i wakacyjnych przygód;
 • Uczenie tolerancji dla upodobań innych dzieci;
 • Poznanie sposobów na zachowanie wspomnień;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania wg podanej cechy;
 • Utrwalanie poznanych liter;
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych, występujących latem, eksperymentowanie z kolorami;
 • Stymulowanie wielu zmysłów, poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Porzeczki”, W. Chotomska „Obraz z bocianem” i inne.

Ad.4.

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na wakacjach;
 • Zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu, górskiej przyrody oraz z zasadami zachowania się w parku narodowym;
 • Określanie cech rzeczy – podawanie przymiotników;
 • Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Zamek z piasku”, I. R. Świętochowska „Górski potok”, W. Chotomska „Bursztyn” i inne;
 • Stymulowanie wielu zmysłów.

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj 2023 dla grupy IV – Sówki

 

Tematy kompleksowe:

 1. Święta majowe
 2. Kto nam pomoże?
 3. Od pomysłu aż po dach
 4. Święto rodziny
 5. Dzień Dziecka

 

Ad. 1.

 • Kształtowanie postawy patriotycznej, utrwalanie przekonania, że Polska to nasz dom;
 • Poznanie symboli narodowych;
 • Zapoznanie z mapą Polski oraz z symbolami miast oraz strojami ludowymi z różnych regionów Polski;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Dom”, M. Rusinek „W jakim kraju?”, J. Tuwim „Taniec” i inne;
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
 • Wprowadzenie podstawowych informacji na temat UE i niektórych państw członkowskich;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

Ad.2.

 • Zapoznanie dzieci ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku;
 • Podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • Zapoznanie z pracą straży pożarnej, policji oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także z pracą lekarza i z zasadami zdrowego stylu życia;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Strażacy”, A. Filipkowska „Policjant”, A. Frączek „Pożar”;
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Utrwalanie numerów alarmowych;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania itp.

Ad.3.

 • Uświadamianie roli współpracy w osiągnięciu celu;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania wg podanej cechy;
 • Poznanie litery H, h, utrwalanie poznanych liter;
 • Zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta;
 • Zapoznanie z utworami: A Aschenbach „Biblioteka”, G. Kasdepke „Klocki” i inne.

Ad.4.

 • Uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, również rodzeństwo;
 • Poszerzenie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”;
 • Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Przytulana”, D. Wawiłow „Moja siostra królewna” i inne;
 • Nauka wierszy i piosenek dla mamy i taty.

Ad. 5.

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci;
 • Zapoznanie z utworami: A. Aschenbach „Ciasteczka na śniadanie”, K. Wierzbicka „Najlepszy przyjaciel”, T. Mazur „Dwie kucharki” i inne;
 • Czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby;
 • Utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie;
 • Poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata;
 • Uświadamianie, że ludzie z różnych stron świata, mimo różnic, mają ze sobą wiele wspólnego.

Temat kompleksowy:  W kinie i w teatrze.

Temat zajęć: Teatr.

Data: 20. 02. 2023r.

Cele:

Poszerzenie wiadomości o Teatrze.

Przebieg zajęć:

 1. Słuchanie wiersza „Teatr” – Wojciecha Próchniewicza.

Siedzę cichutko obok taty, w miękkim fotelu, w ósmym rzędzie

czekam by zgasły roje świateł, i myślę fajnie będzie;

Już ciemno, ściskam dłonie w pięści.

wolno rozsuwa się kurtyna… widzę zamczysko, księżyc w pełni…

tutaj bajka się zaczyna. Wszystko się potem dobrze kończy, oklaski to

nalepszy dowód. A Ja już sobie postanawiam do tego miejsca wrócić znowu.

Zadajemy pytanie: Co to za miejsce?

 1. W teatrze – praca z obrazkiem.

Zachęcam do pokazania dziecku obrazki dotyczące miejsca jakim jest Teatr.

Odwoływanie się do doświadczeń dzieci, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, przywoływanie wspomnień, próby fantazjowania, , wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych.

Rozmowa dotycząca teatru, swobodne wypowiedzi odwołujące się do doświadczeń:

zapoznanie z pojęciami: aktor, scena, widownia, kurtyna, kulisy, spektakl.

 1. Zabawa ruchowa pt.: „Jestem aktorem w krainie emocji” – naśladujemy zachowanie aktora na scenie: ruch całego ciała, gesty i mimika twarzy, sposób wypowiadania roli, posługiwania się rekwizytami, śpiew i taniec na podstawie opowieści ruchowej.
 2. Rodzaje teatrów.

Zapoznanie dzieci z różnymi nazwami w zależności od rodzaju teatru.

– żywego aktora

– teatr lalkowy

– pantomimy

– cieni.

Rozmowa na temat skojarzeń, z poszczególnymi rodzajami teatru.

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY&ab

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: „Jak powstaje papier na książkę?”

Data: 17.02.2023r

Cele:

Utrwalenie wiedzy na temat książek,

Kształtowanie zachowań proekologicznych,

Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

Przebieg zajęć:

 • Tajemnice drzewa – W miarę możliwości pokazujemy dziecku ilustrację drzewa. Zachęcamy dziecko do rozmowy na temat drzew (drzewo jako mieszkanie zwierząt, schronienie przed słońcem, drzewo żywiciel – dające owoce, itp.). Następnie czytamy opowiadanie:

 

Drzewa w lasach spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. To dzięki nim w przedszkolu i w domu możemy rysować obrazki na kartkach, czytać i oglądać ulubione książki i komiksy, składać samoloty z papieru i układać puzzle! Otóż papier, który jest do tego potrzebny produkuje się właśnie z drzew, a dokładnie z drewna. Kiedy drzewo jest już wystarczająco duże, drwale ścinają je ponad korzeniami (możemy pokazać dziecku tę część drzewa). Następnie odcinają wszystkie gałęzie (możemy pokazać dziecku gałęzie wraz z liśćmi) i same pnie drzew przewożą do fabryki papieru czyli papierni. Tutaj w fabryce ściąga się korę i takie drewno sieka się na drobne kawałki. Powstaje masa, do której się różne składniki: min: barwnik, który decyduje jaki papier będzie miał kolor. To wszystko jest mieszane w bardzo dużym naczyniu, które nazywamy kadzią. Taka masa papiernicza jest następnie rozkładana na olbrzymich sitach, gdzie schnie i jest rozwałkowywana. Gotowy papier zwijany jest w duże bele. Takie bele można pociąć na arkusze papieru.

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania:

Jak wygląda drzewo? Kto ścina drzewo w lesie? Gdzie przewożone są pnie? Co się dzieje z drewnem w papierni?

 • Co potrafi papier? – zabawa manipulacyjna. Do tej zabawy można wykorzystać niepotrzebne już kartki papieru lub stare gazety. Dziecko próbuje znaleźć odpowiedź na pytania rodzica i przetestować swoje pomysły:
 • Co zrobić, żeby kartkę papieru dorzucić do linii? (wyznaczonej za pomocą taśmy);
 • Co zrobić, żeby kartka papieru przecisnęła się przez wąską szczelinę? (np.: mały otwór wielkości guzika wycięty w wieczku od pudełka);
 • Jakie dźwięki można tworzyć za pomocą papieru?
 • Co może zastąpić kartka papieru? (np.: złożona w harmonijkę imituje wachlarz).
 • Papiernia – zabawa relaksacyjna. Recytacja wiersz z prezentacją odpowiednich ruchów wykonując dziecku masażyk.

Wczesnym rankiem idź do lasu

(palce wskazujące na przemian „spacerują” po plecach dziecka).

Drwal tam drzewa tnie

(krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w poprzek pleców)

Potem wielką ciężarówką do papierni jadą pnie.

( pięść jednej dłoni przesuwa się wzdłuż pleców).

Duży kawał drewna weź i długo nie czekaj,

(chwytamy za ramiona dziecka)

Na drobne kawałki porządnie go posiekaj.

(krawędzie obu dłoni delikatnie stukają po plecach – od góry do dołu i z powrotem)

Dodaj barwnik jaki chcesz, jeszcze klej i woda

(delikatnie dotykamy szyi, a następnie jednego i drugiego ucha)

W wielkiej kadzi to wymieszaj i masa gotowa.

(palcem wskazującym kreślimy koło na plecach)

Teraz trudne jest zadanie, lecz się nie poddawaj,

Na podłużnych sitach tę masę rozkładaj.

(palce obydwu dłoni przesuwamy do góry do dołu pleców).

Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz,

Masa schnie, a ty ją dzielnie po trochu wałkujesz.

(całą powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry do dołu)

Kiedy papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele,

Taki papier co dzień ma zastosowań wiele.

(„masażysta” delikatnie turla dziecko po dywanie).

 • Na zakończenie zajęć zachęcam do nauki piosenki z języka angielskiego

Link do piosenki poniżej

Słownictwo: library – biblioteka, book – książka.

 

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat dnia: Jak powstaje książka?

Data: 16.02.2023r

Cele zajęć:

Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, utrwalenie wiedzy  na temat  funkcjonowania księgarni

Przebieg zajęć:

 • Zanim książka trafi do naszych rąk” – odgadywanie zagadek o zawodach związanych z powstawaniem książki.

Choć nie ma zamka ani kluczyka,

Często otwierasz ją i zamykasz

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,

Wierszyków, bajek i opowieści. (książka).

A oto zagadka książkowa, 10 liter ma to słowo,

A na końcu jest w nim „teka”,

Książka tam na Ciebie czeka. (Biblioteka)

Pisze książki i wierszyki

Bajki, baśnie i legendy.

Swoje myśli nam napisze

Byśmy w książce je znaleźli. (pisarz)

W jego pracy są maszyny,

Które kartki łączą w całość

By powstała kolorowa, książka nasza ta jedyna. (wydawca)

Ma komputer, ma też kredki

Kreśli kropki, kółka kreski

I rysuje nam wspaniałe

Krasnoludki duże, małe

Które w książce oglądamy. (ilustrator).

 

 • Jak powstaje książka? – wysłuchanie opowiadania Magdaleny Tokarczyk

Dzisiaj się dowiemy  jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają. Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. Potem wystarczy dokładnie pomysł na komputerze przepisać. Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać…. Całymi godzinami, dniami a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają…. Recenzent poprawki nanosi sprawnie, a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie. Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. W księgarni możemy książkę zakupić a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy.

 • „Mała czy duża”? – Do tej zabawy będziemy potrzebować kilku książek w różnych rozmiarach. Zadaniem dzieci jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej.
 • „Z książką na głowie” zabawa ruchowa. Do tej zabawy rekomenduję wykorzystanie jakiejś starej książki lub zeszytu dziecko kładzie książkę (lub zeszyt) na głowie. Stara się utrzymywać w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń rodzica: Obróć się, Tańcz, Chodzimy bokiem, Kucamy, Chodzimy do tyłu itp. Zadanie możemy powtórzyć kilka razy.
 • Mole książkowe – Przeboje Kulfona i Moniki” – zachęcam do wspólnej nauki i śpiewania tej sympatycznej piosenki.
 • Tworzę własną książeczkę” – zachęcam do tego, aby dziecko zrobiło swoją własną książeczkę. Jak zrobić własną książeczkę? Potrzebne będą: Strona tytułowa (poniżej w pliku PDF do wydruku), nożyczki, wstążkę, kredki.

Krok 1. Na początek należy wydrukować dziecku stronę tytułową oraz dajemy dziecku kilka dodatkowych białych kartek. Należy je położyć na odwróconą stronę tytułową, następnie złożyć na pół. Wycinamy zaznaczone fragmenty „po kropeczkach” po środku „strony tytułowej”. Teraz należy związać książeczkę tak, by się nie rozpadała. Robimy to w następujący sposób:

– rozkładamy książeczkę a następnie przez środkową dziurkę przekładamy wstążkę wzdłuż przerywanej linii na samą górę wkładamy do środka. Następnie środkową dziurkę przekładamy wstążką na grzbiet książeczki i zawiązujemy na kokardkę, tak by złapać dodatkowo ten kawałek wstążki, które idzie wzdłuż przerywanej linii. Teraz dziecko może wykonać ilustracje do swojej książeczki. Poniżej zamieszczam zdjęcia kolejnych kroków.

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: Ulubione książki.

Data: 15.02.2023r

Cele:

rozwijanie umiejętności autoprezentacji, poszerzenie wiedzy na temat książek,

Przebieg zajęć:

 • Rodzaje książek wprowadzenie klasyfikacji ze względu na rodzaj, rozkładamy na podłodze stos książek różnego rodzaju (różne rodzaje i tematyka np.: książki kucharskie, atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, książki dla dzieci z obrazkami, bez obrazków, wiersza, proza) jedna na drugiej, tak by nie było widać okładek. Dziecko wybiera sobie książkę i opisuje jak wygląda wybrana przez nie książka: Co ma na okładce?, Jaki ma tytuł? (jeśli dziecko potrafi go przeczytać), Co zawiera w środku? O czym jest?. Następnie wyjaśniamy, że książki mogą się różnić wyglądem, tematem, rodzajem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczeniem.
 • „Książka” – zajęcia tematyczne.

Rodzic omawia z dzieckiem etapy powstawania książki:

Autor – w jego głowie pojawia się pomysł na książkę, który postanawia spisać

Wydawnictwo, wydawca – redaktorzy opracowują, sprawdzają, dopracowują     tekst stworzony przez autora

ilustrator- tworzy ilustracje do książki,

drukarnia, drukarz – drukarz drukjue to, co zostało przygotowane w      wydwnictwie,

Księgarnia – sklep, do którego książki trafiają po wydrukowaniu; może być        stacjonarna lub internetowa,

            czytelnik – ten, kto czyta książkę,

Dziecko może policzyć ile etapów powstawania książki zostało wyróżnione.  Czy któryś z etapów jest ważniejszy od innych? Dążymy do odpowiedzi, że nie bo każdy jest niezbędny. Tylko jeśli wszyscy będą pracować razem, mogą  stworzyć ciekawe dzieło.

 • Quiz – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych. Czytamy zdania na temat budowy książek a dziecko mówi TAK lub NIE. Przykładowe zdania:

– Okładka to zewnętrzna część książki.

– Autor to osoba, która napisała książkę.

– Każda książka ma 5 stron.

– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora.

– Ilustracja to rysunek w książce.

– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe.

– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony.

– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach

– Okładka jest w środku książki.

 1. „Dlaczego lubimy książki?” – zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat zalet książki: Np.: Dzięki książkom poznajemy ciekawe historie i postaci. Uczymy się nowych słów. Uczymy się wyrażać myśli i rozumieć innych. Zadajemy dziecku pytania: Lubisz, kiedy ktoś czyta ci książki? Jakie są Twoje ulubione książki?
 2. Zabawa ruchowa „Książki”

Dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Leży na boku. Na hasło „Książki się otwierają” przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło „Książki się zamykają” – powracają do pozycji wyjściowej. Leżenia na bokach nogi podkurczone. „Książki stoją na regale” – dziecko przechodzi do stania na baczność.

 1. Na zakończenie proponuję – ćwiczenia logopedyczne. Zamienimy dosłownie na chwilę nasze buzi na w książki. Ciekawy jesteś jak? Zobacz:

– „otwieranie i zamykanie książki” dziecko otwiera i zamyka buzie.

– „przekładanie kartek w książce”  – dziecko przesuwa czubek języka z jednego kącika ust do drugiego.

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: W księgarni i bibliotece.

Data: 14.02.2023r.

Cele:

utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu  w bibliotece.

Przebieg zajęć:

 • „Jak wyglądają książki” – dziecko podaje różne określenia książek, ich wyglądu, materiału. Gdy dziecko poda swoje pomysły możemy zaprezentować dziecku książki materiałowe, plastikowe, e-booki, audiobooki. Polecam: Bajki czytane przez aktorów dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (ninateka.pl, zakładka: Literatura – Słuchowiska – Bajka).
 • Rozmowa z dziećmi o bibliotece (np.: Co to jest biblioteka?, Czym różni się od księgarni? Jak należy się zachować w bibliotece?.
 • Czytanie przez rodzica wiersza pt: „Skarga książki” Jana Huszcza

„Skarga książki”

Jestem książką z dużej szafy.

Wszyscy mówią, żem ciekawa,

więc mnie ciągle ktoś pożycza

lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki,

Ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,

Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,

Trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce

Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,

Ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,

Dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować

To się na klucz zamknę w szafie.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: Jak trzeba traktować książki, zwłaszcza te pożyczone z biblioteki?, Jakie są twoje ulubione tytuły książek? Co dzieci w wierszu robiły książce, na co książka się skarżyła?

 • Czytanie dziecku zagadek związanych z tytułami bajek i wierszyków dla dzieci.

Idzie przez las w czerwonym płaszczyku i niesie dla babci jedzenie w koszyku (Czerwony Kapturek)

Stoi na stacji, ciężka, ogromna i pot z niej spływa (lokomotywa)

W kącie stała i tam też się przechwalała (Samochwała).

W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna (Śnieżka)

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek (Kopciuszek).

W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka, wszystkie dzieci wiedzą, że to … (Calineczka).

Chociaż na wielu poduszkach spała to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku grochu)

Buty nosi, choć to nie człowiek, co to za zwierzak, kto mi odpowie? (Kot w butach)

Gdy się urodziło szare, brzydkie było. W pięknego łabędzia się później zmieniło (Brzydkie kaczątko).

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka?

(Jaś i Małgosi).

Chłopiec z drewna wystrugany, cóż to za kłamczuszek znany? (Pinokio)

Pół kobieta i pół ryba.

Któż to jest, powiecie chyba? (Syrenka)

 • „Książka” – słuchanie wiersza A. Edyk-Psut i rozmowa na temat jego treści.

„Książka” – A. Edyk- Psut

Każda ładną ma okładkę, oraz dużo, dużo kartek

Rzędy liter, ilustracje, albo ważne informacje.

A nie którzy mają zwyczaj, że je chodzą wypożyczać. Gdzie?

Tam, gdzie ich mnóstwo czeka, są na półkach w bibliotekach?

Rodzic pyta dziecko?

– co charakteryzuje książki?, Skąd możemy wziąć książki? W jakich innych       miejscach możemy spotkać książkę? Zachęcam po odpowiedzi dzieci do          usystematyzowania tej wiedzy: Księgarnia to miejsce, w którym można kupić  książkę, biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, czytelnia to     miejsce, w którym można poczytać książkę.

Zachęcam do wykonania kart pracy dotyczących tematu: W świecie książek.

 • Na zakończenie zachęcam, aby dziecko wykonało swoją własną zakładkę do swojej ulubionej książki.

Temat Kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: Dbamy o książki.

Data: 13.02.2023r.

Cele zajęć:

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Kształtowanie nawyku czytania książek.

Przebieg zajęć:

 • „Niewidzialna zagadka” – zachęcam do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy i powiedziało co słyszy. Bierzemy książkę i przekładamy jej kartki. Dziecko wysuwa propozycję tego co to może być. Możemy włożyć kilka książek do materiałowej torby i poprosić dziecko by odgadło za pomocą dotyku co jest w środku.
 • „Mapa myśli” – ćwiczenie na budowanie wypowiedzi. Zachęcam do zadawania dziecku pytań: Co to jest książka? Z czego jest zbudowana? Jakie mogą być książki? O czym mogą być? Itp.
 • „Książka” – wysłuchanie wiersza Anny Kamieńskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat treści utworu.

„Książka” – Anna Kamieńska

Czemu książka stoi niema?

Może o czym mówić nie ma?

Jej literek czarne rządki

Smutne jak jesienne grządki.

Czemu, taka nudna, pusta,

Jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

Niema książka przemówiła.

I gadała i śpiewała,

Czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,

Ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:

Nauczyliśmy się czytać.

Po przeczytaniu wiersza zachęcam do zadania dziecku pytań: Czemu początkowo książka była smutna? Czy miała kolorowe obrazki? Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? Co się zmieniło?

 • Blok zajęć o emocjach – Wstyd. „Wstyd” – zabawa ćwicząca słuch fonemowy. Rodzic zadaje dziecku pytania: „Co słyszysz na początku wyrazu „wypożyczać”?, Co słyszysz na początku wyrazu „stolik”?,  „Co słyszysz na końcu słowa „grzbiet”?, Co słyszysz na końcu słowa „grzeczny”?, „Co słyszysz na początku słowa „druk?” Rodzic na kartce zapisuje odpowiedzi i w ten sposób powstaje słowo WSTYD.
 • „Ale wstyd” – słuchanie i analiza treści wiersza Dominiki Niemiec.

„Ale wstyd”

Dnia pewnego ciepła zielona wiosną

Mała Ania patrzyła jak kwiatki rosną.

A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki,

Umieściła je na książce, na środku okładki.

Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła,

Ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła.

Ale wstyd!

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania,

Zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania.

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą.

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą?

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło,

Bo książce to pranie wcale nie posłużyło.

Ale wstyd!

Mama gdy zobaczyła poczynania córek,

Za zniszczenia książki dała im porządną burę.

Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci,

A jedynie ktoś im tę książkę do poczytania polecił.

I mama z biblioteki ja wypożyczyła.

A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była.

Ale wstyd!

Przecież książki nawet pomazanej nie można wyrzucić.

Trzeba będzie ją do biblioteki jak należycie zwrócić.

I wyjaśnić przyczynę jej stanu fatalnego,

Jej pogięcia i pomięcia, obrazka nieoczekiwanego.

I książkę odkupić lub zapłacić karę.

Nikt się w takiej sytuacji nie czuje doskonale.

Ale wstyd!

Szybko do biblioteki poszła z córkami mama.

W bibliotece jak zawsze siedziała Pani ta sama.

Przywitała wszystkich i już książkę ogląda.

Badawczo się przygląda książce, dziewczynkom się przygląda.

– I co, żeście tutaj, łobuziaki uczyniły?

– Przepraszamy, trochę żeśmy książkę uszkodziły.

Ale wstyd!

– No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie.

Zaraz wymyśle dla Was jakieś zadanie.

Pomóżcie mi poukładać stos książek na półki,

A wtedy wybaczymy Wam te wyczyny te bzdurki.

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy.

– Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy .

A gdzie wstyd? Już minął, znikł!

 

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania: Czego dotyczył wiersz? Co stało się z książką? Kto ją zniszczył? Czy takie zachowanie było właściwe? Skąd dziewczynki miały książkę? Co musiały zrobić po tym jak zniszczyły książkę? Co czuły dziewczynki kiedy oddawały książkę do biblioteki? Czy to, co czuły minęło? Czy wy też kiedyś wstydziliście się z jakiegoś powodu ? w jakiej to było sytuacji? Czy to było przyjemne uczucie? Jak czuliście się gdy wstyd minął?

 • Kodeks czytelnika – zabawa tematyczna – dziecko opowiada o tym, jak należy dbać o książki. Rodzic zapisuje pomysły na bristolu w formie mapy myśli wokół narysowanej książki. Dziecko może dorysować symbole obok zdań napisanych przez rodzica np.: ( Gdy bierzemy książkę zawsze mamy czyste ręce. Kiedy zgłodniejemy podczas czytania, odkładamy książkę i dopiero wtedy sięgamy po jedzenie. Kiedy czytamy na dworze dbamy o to żeby książka nie leżała na trawie lub ziemie. Uważnie zamykamy żeby jej nie pognieść. miejsce, w którym skończyliśmy czytać zaznaczamy zakładką.
Grupa 3 - Przedszkole nr 413 - Warszawa - Ursus

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Skip to content