Prezydium

W Przedszkolu nr 413 działa Rada Rodziców
  • Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
  • Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, wychowania i opieki.
Prezydium Rady Rodziców w roku 2023/2024
  • Przewodniczący: Anna Hryshkevich
  • Wiceprzewodniczący: Patrycja Wojciechowska
  • Sekretarz: Justyna Chudy
Komisja Rewizyjna w roku 2023/2024 w składzie:
  • Przewodniczący: Krzysztof Wiak
  • Członek komisji: Ewelina Bąkowska
  • Członek komisji: Alicja Kozerska
Skip to content