Prezydium

W Przedszkolu nr 413 działa Rada Rodziców
  • Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
  • Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, wychowania i opieki.
Prezydium Rady Rodziców w roku 2022/2023
  • Przewodniczący: Anna Hryshkevich
  • Wiceprzewodniczący: Katarzyna Soból
  • Sekretarz: Małgorzata Skorupska
  • Skarbnik: Urszula Górska
Komisja Rewizyjna w roku 2022/2023 w składzie:
  • Przewodniczący: Krzysztof Wiak
  • Członek komisji: Ewelina Bąkowska
  • Członek komisji: Katarzyna Soból
Skip to content