Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 413

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę, zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30   zabawy ruchowe (dzieci młodsze 3-4 latki)  zestaw ćwiczeń porannych (dzieci starsze 5-6 latki),  Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience, doskonalenie tych czynności.

8.30- 9.00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Eksponowanie pracy dyżurnych.

9.00- 10.00 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, malowanie, lepienie, rysowanie wycinanie, zabawy konstrukcyjne, śpiewanie, taniec i pląsy, eksperymentowanie, doświadczenia i obserwacje z wykorzystaniem lupy, mikroskopu, i przyborów do eksperymentowania i obserwacji, prezentowanie różnych zawodów w ramach preorientacji zawodowej, zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 – 10.15  przekąska (owoce)

10.15   – 12.20 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12.20-12.50   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów przy posiłkach np. nauka nakrywania do stołów. Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, nożem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.50 – 13.00 Nabywanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych: mycie zębów, rąk, toaleta.

13.00 – 14.15  Grupy młodsze-  relaks, słuchanie bajek,  muzyki  relaksacyjnej – wyciszenie.

Grupy starsze – bawią się w Sali lub w ogrodzie, a poprzez zabawę utrwalają wiadomości, kończą zadania rozpoczęte przed południem, rozwijają swoje zainteresowania, uczestniczą w różnorodnych warsztatach rozwijających zdolności i umiejętności.

14.15 – 15.00   Czynności przygotowawcze do podwieczorku Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Realizacja zadań z zakresu nawyków żywieniowych.

14.20 – 15.00 Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

15.00 – 17.00 Zabawy inspirowane przez dzieci,  zajęcia dodatkowe: korektywa, warsztaty tematyczne, zabawy edukacyjne,   porządkowanie sali, pobyt na świeżym powietrzu,  rozchodzenie się dzieci do domu.

17.00 – 17.30 Praca indywidualna, dostosowana do możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe, gry stolikowe, krzyżówki, rebusy. Rozchodzenie się dzieci.

Możemy iść do domu – choć chętnie jeszcze się bawimy, budujemy, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, czytamy bajki.

Pa, pa misiaczki, samochodziki jutro znowu się spotkamy!!!
do zobaczenia 🙂 🙂 🙂
Skip to content