Dokumenty RODO

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 413 w Warszawie

Kamila Rudzińska
e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
  • Zarządzenie nr 3a/2023 Dyrektora Przedszkola nr 413 w Warszawie z dnia 10.02.2023r. r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z przepisami dotyczącymi nowej ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu, bądź do pokoju intendenta (numery telefonów oraz kontakt mailowy podany w zakładce KONTAKT)

 

Skip to content