Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRACY PRZEDSZKOLA NR 413 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. PODMIOTOWOŚĆ DZIECKA W PROCESIE NAUCZANIA I WYCHOWANIA-  DBANIE O ZDROWIE  PSYCHICZNE I FIZYCZNE  DZIECKA.
  2. WSPOMAGANIE RODZINY W WYCHOWANIU, KSZTAŁTOWANIE  POSTAW MORALNYCH I WARTOŚCI.
  3. MAŁY PRZEDSZKOLAK ZROBI WSZYSTKO,  BY DBAĆ O SWOJE ŚRODOWISKO- EDUKACJA EKOLOGICZNA   W PRZEDSZKOLU.
Skip to content