Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRACY PRZEDSZKOLA NR 413 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  1. WSPIERANIE KREATYWNOŚCI DZIECIĘCEJ JAKO WAŻNEJ SKŁADOWEJ WYSOKIEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, A CO ZATYM IDZIE, WIARY W OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONYCH CELÓW. PROWADZENIE DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ POPRZEZ  ODWOŁANIE DO WARTOŚCI, TAKICH JAK DOBRO, PRAWDA I PIĘKNO. 
  2. WSPIERANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE OCHRONY I WSPOMAGANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI, UJEDNOLICENIE PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH. 
  3. „CHCĘ TAK ŻYĆ, BY ZDROWYM BYĆ” – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH ORAZ SZEROKO UJĘTYCH TREŚCI WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO, OBEJMUJYCH M.IN. ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNY TRYB ŻYCIA. 
  4.  ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW KODOWANIA I LOGICZNEGO     MYŚLENIA. STOSOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH 
Skip to content