Personel

Drogie Dzieci i Rodzice

Nasza kadra to ludzie oddani dzieciom, z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym stworzyć właściwe warunki do harmonijnego i radosnego rozwoju podopiecznych placówki.

Dyrektor Przedszkola nr 413:

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa Dyrektor Pani Hanna Załęska, wieloletni, doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, osoba kochająca dzieci i lubiana przez dzieci.

Wychowawcy:

gr. I : p. Anna Kożuchowska , p. Hanna Załęska, p. Agnieszka Piórkowska pomoc nauczyciela – p. Marzena Oprządek
gr. II : p. Bożena Żukowska, p. Ewa Kabańska, p. Hanna Załęska, pomoc nauczyciela – p. Marzanna Kułakowska
gr. III : p. Iwona Tarnas, p. Agnieszka Piórkowska
gr. IV :  p. Renata Zakrzewska- Tygiel, p. Ewa Kabańska, pomoc nauczyciela- p. Małgorzata Nowacka
Psycholog: p. Celina Tymińska
Logopeda: p. Agnieszka Gosińska

Pedagog specjalny: p. Agnieszka Kucharczyk

Personel obsługowy:

Obsługą administracyjną i żywieniową zajmuje się intendent – p. Małgorzata Lisowska oraz sekretarka – p. Renata Trochymiak.
Personel obsługowy czuwa nad wysokimi warunkami higieniczno-sanitarnymi, opieką  oraz pełnymi brzuszkami naszych milusińskich.
Gr. I. p. Agnieszka Krajewska
Gr. II. p. Sabina Wawrzaszek
Gr. III. p. Anna Masiak
Gr. IV. p. Marianna Godlewska

Nad bezpieczeństwem w szatni, higieną oraz dozorowaniem mienia i placówki czuwa  dozorca – Tomasz Sapieszko

Skip to content