Personel

Drogie Dzieci i Rodzice

Nasza kadra to ludzie oddani dzieciom, z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym stworzyć właściwe warunki do harmonijnego i radosnego rozwoju podopiecznych placówki.

Dyrektor Przedszkola nr 413:

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa Dyrektor Pani Hanna Załęska, wieloletni, doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, osoba kochająca dzieci i lubiana przez dzieci.

Wychowawcy:

gr. I : p. Agnieszka Piórkowska, p. Hanna Załęska, p. Anna Rydz, pomoc nauczyciela – p. Marta Torońska
gr. II : p. Anna Kożuchowska, p. Hanna Załęska, pomoc nauczyciela – p. Marzena Oprządek
gr. III : p. Bożena Żukowska
gr. IV :  p. Iwona Tarnas
Psycholog: p. Patrycja Juszczuk
Neurologopeda: p. Agnieszka Gosińska

Pedagog specjalny: p. Agnieszka Kucharczyk

Personel obsługowy:

Obsługą administracyjną i żywieniową zajmuje się intendent – p. Małgorzata Lisowska oraz sekretarka – p. Renata Trochymiak.
Personel obsługowy czuwa nad wysokimi warunkami higieniczno-sanitarnymi, opieką  oraz pełnymi brzuszkami naszych milusińskich.
Gr. I. p. Anna Masiak
Gr. II. p. Agnieszka Krajewska
Gr. III. p. Marzanna Kułakowska
Gr. IV. p. Małgorzata Nowacka

Pomoc kuchenna– p. Arleta Górecka

Nad bezpieczeństwem w szatni, higieną oraz dozorowaniem mienia i placówki czuwa  dozorca – Andrzej Myrda

Skip to content