Rekrutacja

Rekrutacja w Przedszkolu nr 413 w Warszawie

           

  Rekrutacja do przedszkoli  rozpoczyna sod  5 marca 2024r.

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie:

http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:2018-2021) na rok szkolny 2024/2025 dokonują zapisu drogą elektroniczną.

Wypełniony wydrukowany i podpisany (przez rodziców/ prawnych opiekunów) wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w przedszkolu/szkole  wraz  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach od 5 marca godz.13⁰⁰ do 20 marca/24r. w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanego we wniosku.   

Harmonogram rekrutacji znajduje się w poniższym linku:

                            link do – strona Biura Edukacji

             

Logo Przedszkole nr 413 - Warszawa Ursus
Skip to content