Rekrutacja

Rekrutacja w Przedszkolu nr 413 w Warszawie

           

  Rekrutacja do przedszkoli  rozpoczyna sod 7 marca 2023r.

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie:

http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:2018,2019,2020) na rok szkolny 2023/2024 dokonują zapisu drogą elektroniczną.

Wypełniony wydrukowany i podpisany (przez rodziców/ prawnych opiekunów) wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w przedszkolu/szkole  wraz  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach od 7 marca godz.13⁰⁰ do 23 marca/21r. w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanego we wniosku.   

Harmonogram rekrutacji znajduje się w poniższym linku:

                              https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

             

Logo Przedszkole nr 413 - Warszawa Ursus
Skip to content