Aktualności

                                                                         REKRUTACJA 2023/2024 

 

26 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka: 

 – przedszkola.edukacja.warszawa.pl 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci, w  terminie od   26.04 do 05.05.2023r. (do godz. 10:00)  potwierdzają  wolę  zapisu        do   przedszkola/szkoły, do  której   dziecko zostało  zakwalifikowane. 

Wolę zapisu można potwierdzić: 

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”.
    Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga dostarczania do  przedszkola/szkoły druku potwierdzenia woli. 

lub 

  • dostarczając do placówki do której dziecko zostało zakwalifikowane wypełniony druk potwierdzenia woli zapisu.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca. 

 

 

Skip to content