Aktualności

  

 

DYŻUR WAKACYJNY 2023 – OPŁATY

 

        Szanowni Państwo,

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego w terminie:

od 10 maja 2023 roku do 24 maja 2023 roku

Opłatę należy uiścić w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, za który dokonywana jest opłata

 np: JAN KOWALSKI_TURNUS III

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie w Przedszkolu nr 413 na III Turnus:

 19 1030 1508 0000 0005 5102 0061

Stawka: 10,15 zł/ dzień (131,95zł za 13 dni)

 

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Skip to content