Aktualności

Rozpoczyna sod 2 marca 2021r.

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie:

http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:2015,2016,2017,2018) na rok szkolny 2021/2022 dokonują zapisu drogą elektroniczną.

Wypełniony wydrukowany i podpisany (przez rodziców/ prawnych opiekunów) wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w przedszkolu/szkole  wraz  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach od 2 marca godz.13⁰⁰ do 19 marca/21r. (piątek do godz. 16⁰⁰) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanego we wniosku. 

Informujemy, że 18 marca o godz. 20⁰⁰ zostanie zamknięty dla rodziców SYSTEM wprowadzania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły.                      

Skip to content