Aktualności

W dniach 18 – 24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week). Głównym celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Oddział Promocji Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie udostępnia materiały.

Skip to content