Aktualności

REKRUTACJA

Dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola:

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji do przedszkoli na nowy rok szkolny 2022/2023 deklarację należy pobrać w sekretariacie i złożyć w dniach 22 – 28 lutego do godziny 16:00.

Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu.

Wniosek nie dotyczy dzieci, które od września idą do zerówki. 

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

Skip to content