Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

                   /Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych/

 1. Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   do danego  przedszkola/szkoły będzie  dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka od 04.2021r.                          godz. 13⁰⁰.    
 2. Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w systemie rekrutacyjnym – będzie możliwe po zalogowaniu się na konto kandydata  klikając przycisk „ Potwierdź wolę zapisu w placówce” (można posłużyć się instrukcją dla rodziców dostępną w serwisie rekrutacyjnym) lub składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu/szkole podstawowej.       Czas składania potwierdzeń woli zapisu w systemie trwa od 23 – 29.04.2021r.  do 16⁰⁰. 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające  i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego” druku.

 1. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły jest równoznaczne z rezygnacją  z miejsca do którego zostało zakwalifikowane.
 2. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły na rok szkolny 2021/22 zostaną udostępnione w placówkach dn. 04.05.2021r.  o godz. 13⁰⁰ (wtorek).

Procedura odwoławcza rozpoczyna się od 04.05.2021r.

 • W razie nieprzyjęcia dziecka rodzic ma prawo w ciągu 7 dni (od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku od rodzica.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor przedszkola/szkoły na rozpatrzenie odwołania ma  7 dni.

Szczegółowe informacje postępowania rekrutacyjnego stanowi harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22.

Skip to content