Aktualności

SZANOWNI RODZICE
Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu za miesiąc LISTOPAD /20 będzie zbierana:
w dn. 05.11.21r. i 08.11.21r. w godzinach 07:30 – 17:30. 
Opłaty za Przedszkole dokonujemy wyłącznie gotówką.
Prosimy o terminowe dokonanie opłat.
Brak dokonania wpłaty za żywienie w stosownym terminie może spowodować wydanie decyzji administracyjnej w sprawie opłat przedszkolnych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.); Postępowanie administracyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)
Intendent P-413

Skip to content