Aktualności

SZANOWNI RODZICE

Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu za miesiąc LISTOPAD/20 będzie zbierana: w dn. 4 – 5.XI./20r. w godzinach pracy przedszkola

  • Opłaty za Przedszkole dokonujemy wyłącznie gotówką
  • Prosimy o terminowe dokonanie opłat,
  • Brak dokonania wpłaty za żywienie w stosownym terminie może spowodować wydanie decyzji administracyjnej w sprawie opłat przedszkolnych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.); Postępowanie administracyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Intendent P-413

Skip to content