Aktualności

SZANOWNI RODZICE
Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu za miesiąc MARZEC/21 będzie zbierana:
w dn. 8 – 9.III/21r.
w godzinach pracy przedszkola
Opłaty za Przedszkole dokonujemy wyłącznie gotówką
Prosimy o terminowe dokonanie opłat,
Brak dokonania wpłaty za żywienie w stosownym terminie może spowodować wydanie decyzji administracyjnej w sprawie opłat przedszkolnych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.); Postępowanie administracyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)
Intendent P-413

Skip to content