Aktualności

SZANOWNI RODZICE

Z uwagi na fakt, że kończy się rok 2020, a z nim związane rozliczenia z żywienia, proszę Rodziców o przemyślenie i zadeklarowanie w jakich dniach nie będzie dziecka w przedszkolu w okresie od 21.XII.2020r. – 31.XII.2020r., gdyż następuje rozliczenie za usługę cateringu. Deklaracja będzie wydana rodzicom przy płatności za żywienie za grudzień lub do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
1. Dzieci zgłoszone jako nieobecne, będą miały zwrócony koszt za żywienie, natomiast pozostałe dzieci otrzymają zapewniony całodzienny posiłek do końca grudnia 2020r.
2. W sytuacji, gdy dziecko nie przyjdzie do przedszkola, wówczas posiłki zostaną podzielone na pozostałe dzieci w grupie.
3. Wypełnioną Deklarację i wszelkie informacje o nieobecności dziecka, proszę zgłaszać wychowawcom w grupie lub u intendenta do 18.XII.2020r.
Bardzo dziękuję – intendent P-413

Informacja o nieobecności dziecka w przedszkolu w grudniu 2020r.

Skip to content