Aktualności

DYŻUR WAKACYJNY 2024 – OPŁATY

 

        Szanowni Państwo,

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego w terminie:

od 10 maja 2024 roku do 23 maja 2024 roku

Opłatę należy uiścić w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur lub przelewem na konto.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz turnus, za który dokonywana jest opłata

 np : JAN KOWALSKI_TURNUS I

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie w Przedszkolu nr 413 na I Turnus:

 19 1030 1508 0000 0005 5102 0061

Stawka: 12 zł/ dzień 

180 zł – opłata za cały turnus

 

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Skip to content