Grupa II

Grupa II

Wychowawcy: mgr Bożena Żukowska, Mgr Ewa Kabańska

Nasza grupa liczy 27 dzieci w wieku 3 i 4 lat (17 dziewczynek i 10 chłopców). Jest to wiek charakteryzujący się dużą ciekawością świata oraz potrzebą ruchu, którym to potrzebom staramy się sprostać. Razem dobrze się bawimy, eksperymentujemy, tworzymy, a przy tym uczymy współpracy i wzajemnego szacunku.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie II

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w maju 2023 roku w  grupie II- „PSZCZÓŁKI”

 

 Majowe święta

 • poznanie nazw i wyglądu symboli narodowych, zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzenie postawy patriotycznej;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, poznanie wybranych miast i stolicy Polski, doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności;
 • zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi i tańcami ludowymi, nauka tańców ludowych, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny;
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi UE oraz hymnu Polski i hymnu UE;

Od pomysłu aż po dach

 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i budowniczych, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na dany temat, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, nabywanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie kreatywności, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej;
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z wysłuchanej historii, uwrażliwianie na muzykę klasyczną, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności współpracy;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, stymulacja zmysłów, budowanie poczucia wspólnoty;

Święto Rodziny

 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych, uświadomienie wartości rodziny;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie;
 • poznanie piosenki tematycznej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych;
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, dostarczanie wrażeń sensorycznych, doskonalenie motoryki małej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Jak powstaje…?

 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep;
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie zdolności plastycznych, stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy;
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej, nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi i ich pracy, utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych;
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie znajomości poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie;
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku, kształtowanie aktywnej postawy badawczej, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości;

 Kto nam pomoże?

 • zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencji służb ratunkowych, poznanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, budowanie zaufania do innych;
 • poznawanie zadań policjantów, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw;
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi podczas zabaw i wykonywania zadań
 • zdobycie informacji o pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania typów faktur, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych, kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

TEMAT1. MAGIA KINA I TEATRU

CELE OGÓLNE:

Wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze.

1. „Magia kina i teatru” – zabawa dydaktyczna.

(Propozycja dla R.: dobrze by było wybrać się w tym tygodniu z dziećmi do kina lub teatru).

R. przygotowuje stolik, na którym układa wszystkie rekwizyty / zdjęcia związane z teatrem. R. ma na dłoni pacynkę, która przez cały tydzień będzie towarzyszyła przedszkolakom w zajęciach. To ona będzie im opowiadała o teatrze i kinie. Będzie się nazywała Aktorek. R. z pomocą Aktorka wita się z dziećmi. Przedstawia im pacynkę i pyta, czy wiedzą, do czego służą te wszystkie rekwizyty. Dąży do uzyskania odpowiedzi, że pochodzą z teatru.

Pacynka mówi do dzieci: Moje kochane dzieci, w tym tygodniu zapraszam was do magicznej krainy, w której żyję. Do krainy, w której wszystko jest możliwe. Gdzie okrutny świat staje się piękny, a dobro zawsze zwycięża. Zapraszam was do krainy przygód – do teatru i kina.

 

2. „Wycieczka do teatru” – opowiadanie M. Krzemińskiej.

R. przygotowuje dzieci do słuchania utworu: Nadstawcie, proszę, uszu (przedszkolaki dotykają uszu) i uspokójcie swoje usta (dotykają ust). Podczas słuchania opowiadania o przygodach Igi i Kuby postarajcie się zapamiętać, jakie są zasady zachowania się w teatrze.

Dzisiaj przedszkolaki zjadły śniadanie wcześniej niż zwykle, a potem od razu pomaszerowały do szatni, ubrały się i wyszły przed budynek. Tam na dzieci czekał autokar, który zawiózł je do teatru. Dla przedszkolaków było to ważne wydarzenie. Większość z nich jeszcze nie była w teatrze. Przedstawienie zaczynało się o godzinie dziesiątej i nie można się było na nie spóźnić. Pani Ania wytłumaczyła dzieciom, jaka jest różnica między teatrem a kinem. Powiedziała, że w kinie są wyświetlane filmy, a w teatrze występują aktorzy. Autokar dojechał do celu. Dzieci zostawiły kurtki w teatralnej szatni i weszły do sali, gdzie po jednej stronie znajdowała się widownia z rzędami składanych foteli, a po drugiej – scena, w tej chwili zasłonięta czerwoną kurtyną. Przedszkolaki zajęły miejsca na widowni i czekały na rozpoczęcie przedstawienia. Iga i Kuba siedzieli obok siebie. Kubie przypomniało się, że kiedyś jego siostra Ada była w kinie i kupiła sobie tam popcorn. – Szkoda, że nie mamy nic do jedzenia – powiedział Kuba do przyjaciółki. – Jestem trochę głodny. – Przecież wiesz, że w teatrze podczas przedstawienia niczego nie wolno jeść – stwierdziła Iga. – Pani Ania wczoraj nam mówiła. – Tak, wiem – odparł Kuba. Nagle w sali przygasło światło i kurtyna powoli się rozsunęła. Oczom małych widzów ukazała się scena. Rozmowy ucichły i wszyscy czekali w napięciu na to, co się wydarzy. Przedstawienie opowiadało o dziewczynce, która szła do chorej babci, żeby zanieść jej koszyk z jedzeniem. Kiedy przechodziła przez las, dzieci siedzące na widowni wstrzymały oddech. Widziały, że za drzewem schował się wilk. „O, nie – pomyślał Kuba. – On ją zaraz złapie. Co robić?” – zastanawiał się. I nagle krzyknął, na szczęście niezbyt głośno: – Uciekaj stąd! – Kubusiu, teraz nie wolno się odzywać – upomniała go szeptem pani Ania. No tak, Kuba o tym zapomniał. Wychowawczyni jeszcze przed wyjazdem do teatru mówiła dzieciom, że w czasie przedstawienia nie wolno absolutnie nic mówić. – Przepraszam – odszeptał Kuba do pani, a potem popatrzył na scenę.

Aktorka, która grała dziewczynkę idącą do babci, uśmiechnęła się do niego, więc chyba nie była zła, że jej przeszkodził. Ale i tak Kuba zapamięta na zawsze, że w czasie przedstawienia nie wolno mówić ani słowa.

R. zadaje dzieciom pytania

-Dokąd pojechały dzieci?

Jak wyglądał teatr?

Jak się zachowywały dzieci?

O jakich zasadach mówiła im pani?

Czym się różni teatr od kina?

Dlaczego aktorka uśmiechnęła się do Kuby?

3. „Pacynka” – zabawa naśladowcza.

Aktorek opowiada przedszkolakom o pacynce. To lalka teatralna, którą nakłada się na dłoń jak rękawiczkę i która jest poruszana palcami aktora animatora. Jako przykład podaje siebie. Opowiada o tym, jak się porusza, kiedy jest na czyjejś dłoni. Pokazuje ją. Aktorek prosi dzieci, aby dobrały się w pary. Jedno dziecko będzie pacynką, a drugie dziecko albo rodzic – aktorem, który porusza pacynką. Przedszkolaki zachowują się tak, jakby znajdowały się na czyjejś dłoni. Potem zamieniają się rolami.

4. „Zasady” – zabawa dramowa.

Aktorek prosi przedszkolaki, aby swobodnie spacerowały po sali. Następnie pokazuje im różne obrazki ilustrujące niewłaściwe zachowanie się dzieci w teatrze. Warto podkreślić ich negatywny wydźwięk, np. czerwoną ramką lub przekreśleniem obrazka. Zadaniem przedszkolaków jest odegranie zachowania będącego przeciwieństwem sytuacji pokazanej na obrazku.

5. „Wsparcie” – zabawa językowa.

R. prosi przedszkolaki o przypomnienie zasad zachowania w teatrze. Zwraca uwagę na zachowanie Kuby, gdy próbował ostrzec aktorkę przed wilkiem. R. pyta: Jak myślisz, dlaczego Kuba krzyknął „Uciekaj stąd!”?

Co to znaczy „udzielić komuś wsparcia”?

W jaki sposób aktorka wsparła Kubę, który trochę się zawstydził z powodu swojego okrzyku?

R. przekazuje dziecku pacynkę, mówiąc: Wsparcie to pomoc w trudnej sprawie. Zachęca przedszkolaki, żeby przekazywały sobie pacynkę, próbując sformułować podobne zdania. Wypowiedzi dzieci mogą się powtarzać

6.„Pomocna dłoń” – zabawa ruchowa.

R. tłumaczy dzieciom, że warto się wspierać nawzajem w codziennych sytuacjach, np. gdy ktoś się przewróci. R. prosi, aby przedszkolaki dobrały się w pary. Dzieci swobodnie spacerują w parach, trzymając się za ręce. Na dźwięk bębenka jedna osoba z pary ostrożnie upada na dywan, a druga wyciąga rękę i delikatnie pomaga jej wstać. Przedszkolaki wracają do spaceru. Zabawę powtarzamy, za każdym razem zmieniając role.

7. „Robimy pacynkę” – zabawa plastyczno-techniczna i językowa. Dzieci robią pacynki ze starych skarpetek. Doklejają im oczka, rysują flamastrami buźki, rączki, włosy. Na koniec każdy przedszkolak prezentuje swoją pacynkę, animuje ją: pacynka ma za zadanie ukłonić się, przedstawić i opowiedzieć, w jakim przedstawieniu występuje. Na koniec znów się kłania. Pozostałe dzieci biją brawo. R. zachęca przedszkolaki, żeby wspólnie tworzyły spektakl, w którym występują pacynki. 7. . 8. Zabawy na placu zabaw

Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w grach zespołowych. Integracja grupy przedszkolnej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

9.„Duszki domowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci w rozsypce biegają w dowolnych kierunkach przy dźwiękach marakasów. Na przerwę przedszkolaki naśladują opiekuńcze duszki domowe, które pomagają ludziom: myją okna, zamiatają podłogę, trzepią dywany, ścierają kurze, gotują zupę itp. Zabawę powtarzamy kilka razy.

TEMAT:

POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ- 17.02.2023

 CELE OGÓLNE:

Utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów.

1.„Piosenka o książeczce” – słuchanie wiersza L. Krzemienieckiej i rozmowa na temat jego treści. R. prosi dzieci, aby wysłuchały wiersza i zwróciły uwagę na to, jakie historie mogą być opisane w książkach.

 W książeczce płynie rzeczka.

W książeczce szumi las.

 W prześlicznych twych książeczkach

 Tysiące przygód masz.

 Książeczka cię powiedzie

 Na strome szczyty skał.

 Z niej możesz się dowiedzieć,

 Gdzie niedźwiedź zimą spał.

 Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

Jak morzem płynął śledź. I co zrobiła Wikcia.

 By same piątki mieć.

 Lecz chroń i szanuj książki

 I kartek nie rwij też.

 Wpierw dobrze umyj rączki,

 A potem książkę bierz.

 R. pyta dzieci: Jakie historie mogą być, według autorki, opisane w książkach?

 Czy znacie książki o innej tematyce?

 Jak należy dbać o książki?

2.„Papierowe kule” – zabawa sensoryczna.

 R. prezentuje dzieciom różne rodzaje papieru, również takie, na których można drukować książki. (Najlepiej, żeby to był papier przeznaczony na makulaturę). R. zachęca przedszkolaki do dotykania, zgniatania i rozrywania różnych rodzajów papieru. Pokazuje dzieciom, w jaki sposób można zrobić z papieru zwartą kulkę. Rodzina tworzy papierowe kule i układa je na dywanie. Przedszkolaki mogą zdjąć kapcie i skarpetki i dotykać kul stopami. Po chwili każdy z rodziny wybiera sobie pewną liczbę kul – R. ustala tę liczbę w zależności od tego, ile kul powstało.  Uczestnicy zabawy stają w odległości ok. 10 kroków od kosza na bieliznę i – na sygnał R. – kolejno próbują wrzucić swoje kule do kosza. Zabawę można powtórzyć kilka razy.

 3. „Molik” – zabawa bieżna. Przedszkolaki chodzą po sali – są książkami. R. wyznacza berka, molika. Mole książkowe to małe owady, które mieszkają w książkach i żywią się papierem, robiąc w nim dziurki. Dziecko, którego dotknie molik, nieruchomieje. Aby mogło powrócić do zabawy, trzeba je otrzepać z moli, czyli dotknąć jego ramienia.

4. „Mokry papier” – zabawa sensoryczna. Dzieci otrzymują różne rodzaje papieru – tekturę, pergamin, kalkę, blok techniczny, blok rysunkowy, chusteczki, ręcznik papierowy – oraz łyżki i pojemnik z wodą. Zadaniem każdego dziecka jest sprawdzenie, w jaki sposób zachowuje się papier pod wpływem wody. Przedszkolaki polewają wodą z łyżki różne rodzaje papieru, rozrywają go palcami, zanurzają w pojemniku itp. Po zakończonej pracy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i próbują ustalić, który rodzaj papieru jest najbardziej odporny na działanie wody. Dzieci mogą też ozdobić słoiki mokrym papierem i po wyschnięciu sprawdzić, jak dobrze się przykleja.

5.„Nosimy książki” – zabawa równoważna. Dzieci spacerują po sali z książkami na głowie w rytm wygrywany przez R. na bębenku. Starają się je utrzymać na głowie jak najdłużej.

6. „Zakładka do książki – praca według wzoru (klej, kredki, sznurek lub tasiemka, nożyczki).

7. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

8. „Układamy zagadki” – zabawa językowa. R. przygotowuje kilka obrazków związanych z procesem wydawania książki. Dziecko losuje obrazek i opowiada, co na nim widzi, starając się nie wypowiadać nazwy przedstawionej czynności. Dziecko, które odgadnie zagadkę, losuje kolejny obrazek i prezentuje nową zagadkę.

9.„Co wiemy o książkach?” – quiz podsumowujący wiedzę dzieci.

 Przedszkolaki mają lizaki – czerwony i zielony. Słysząc zdanie wypowiadanie przez R., mają ocenić jego prawdziwość. Jeśli zdanie jest prawdziwe, wstają i podnoszą zielony lizak, a jeśli jest nieprawdziwe, podnoszą na siedząco czerwony lizak. Jeśli pojawią się rozbieżności w ocenie prawdziwości jakiegoś zdania, R. rozmawia o nich z dziećmi.

 Przykładowe zdania:

 – Do biblioteki chodzimy po to, żeby kupić warzywa.

– W księgarni można wypożyczyć książkę.

 – Dorośli i dzieci mogą korzystać z biblioteki.

 – Obrazki w książce rysuje ilustrator lub ilustratorka.

– Książki sprzedaje drukarz.

 – Są różne rodzaje papieru.

 – Autor książki to osoba, która wymyśla historię i ją zapisuje.

10. Zabawy dowolne- odkładanie zabawek na umówione miejsce po zakończonej zabawie.

ULUBIONE KSIĄŻKI-3-4- LATKI- 16.02.2023

CELE OGÓLNE:

 Poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

1.  „Lubię książki, w których występują…” – zabawa wprowadzająca do tematu dnia.

 Zanim zabawa się rozpocznie, R. prosi dzieci o zastanowienie się, jakie postacie (rzeczywiste i ze świata baśni) mogą się pojawiać w książkach. Wspólnie omawiają te postacie. Następnie chętne dziecko wychodzi na środek, mówiąc: Lubię książki, w których występuje… Nie kończy zdania, ale naśladuje bohatera ruchem, gestem, odgłosami. Dzieci próbują odgadnąć, o jaką postać chodzi.

2. „Bajeczki” – wprowadzenie piosenki. Bajeczki sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Na półkach mieszkają książeczki.

W książeczkach mieszkają bajeczki

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

 W bajeczkach znajdziecie rycerzy,

 królewnę, co spała na wieży,

 i dobrych wróżek sto,

i czarownicę złą.

I dobrych wróżek sto,

 i czarownicę złą.

 A kiedy się dziecko zasłucha,

 to wróżki mu szepczą do ucha:

 – Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.

 Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.

– Słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat.

R. prezentuje dzieciom piosenkę i pyta:

 O czym opowiada piosenka?

 Co to znaczy, że książeczki mieszkają na półkach?

 Co to znaczy, że w książeczkach mieszkają bajeczki?

 Jakie postacie można spotkać w bajkach?

 Co łączy wszystkie wymienione w piosence postacie? (należą do świata wyobraźni, występują w bajkach, często mają magiczne moce, lubią je wszystkie dzieci) Czy lubicie bajki, baśnie? Dlaczego?

3.  – „Taniec bajkowych postaci” –  improwizacja ruchowa do piosenki. Dzieci tańczą, machając szarfami

4.  „Moja ulubiona książka” –  zabawa tematyczna.

  –  R. wspólnie z dzieckiem wyszukuje w kąciku czytelniczym ulubioną książką dziecka. Następnie dziecko kolejno omawiają swoje książki (jaki ma tytuł, o czym opowiada, kto jest bohaterem książki, za co lubi tę historię). Po zakończonej prezentacji dzieci układają swoje książki na wcześniej przygotowanej przez R. półce w kąciku czytelniczym.

5. „Zwracam książkę do biblioteki” –  zabawa  ruchowa.

R. przygotowuje 3 półki w szafce, na każdej ustawia po 2–3 książki jednego rodzaju, np. bajki, książki podróżnicze, książki przyrodnicze. Pozostałe książki z tych kategorii rozdaje dzieciom. Przedszkolaki chodzą spokojnie po sali. Na sygnał R. podchodzą kolejno do szafki, mówiąc: Odkładam książkę na… (półkę z bajkami /z książkami podróżniczymi /książkami przyrodniczymi – w zależności od tego, do jakiej kategorii należy jego książka). R.-bibliotekarz sprawdza poprawność wykonanego zadania.

6. „Segregujemy książki” – zabawa dydaktyczna.

 R. rozkłada na dywanie różne książki z kącika czytelniczego i prosi dzieci, żeby posegregowały je według rodzaju: bajki /baśnie, komiksy, książki przyrodnicze. Dzieci układają je na 3 różnych półkach, przygotowanych przez R. Następnie przeliczają, których książek jest najwięcej.

7. „Robimy książkę” – zabawa plastyczna.

R. daje dziecku: okładkę wykonaną poprzedniego dnia podczas pierwszej części zabawy „Robimy książkę”, po 2 kartki, kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki.

Pyta: Kto jest bohaterem waszej książki?

Jakie przygody przeżywa?

 Zachęca do zastanowienia się nad treścią książki, która ma taką, a nie inną okładkę. Gdy dzieci doprecyzują wygląd postaci i jej historię, rysują je na kartkach. Dla urozmaicenia zawartości książki – można wycinać zdjęcia z gazet i uzupełniać nimi ilustracje, doklejać, tworzyć kolaże. R. pomaga każdemu dziecku spiąć gotowe strony z okładką (tasiemką przewleczoną przez dziurki lub zszywaczem).

8. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w grach zespołowych. Integracja grupy. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

9.  „Bohater nowej książki” – praca plastyczna.

 R. rozdaje dzieciom kartki, na każdej z nich rysuje dowolny, prosty, schematyczny wzór (lub plamę z farby). Zadaniem dzieci jest dorysowanie takich elementów ciała, stroju, atrybutów, dzięki którym powstanie postać – znana dzieciom z filmów lub książek albo zupełnie nowa, wymyślona przez dzieci. Dzieci malują postacie farbami lub kredkami (w zależności od tego, jak wyglądał wyjściowy rysunek przygotowany przez R. Gdy prace będą gotowe, dzieci wspólnie z R. umieszczają je na wystawie w widocznym miejscu   mieszkania, a chętne dzieci opowiadają o swoich postaciach (jak się nazywają, skąd pochodzą, co lubią.

 

15.02.2023

 JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

 CELE OGÓLNE:

 Doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki

1„Kto pisze dla nas książki?” – zabawa językowa.

 R. zachęca dzieci do swobodnych wypowiedzi:

 Jak myślicie, kto decyduje o tym, co będzie tematem książki?

 Jak nazywa się taka osoba?

Skąd się biorą ilustracje w książkach?

Czy każdy może napisać książkę?

R. dąży do tego, żeby dzieci użyły słów: autor / autorka, pisarz / pisarka, ilustrator / ilustratorka.

2.„Książka” – zabawa tematyczna

R. przygotowuje ilustracje pokazujące cykl wydawniczy książki i omawia je wspólnie z dziećmi, zachęcając przedszkolaki do swobodnych wypowiedzi. R. przedstawia najważniejsze osoby: autora, ilustratora, wydawcę, drukarza, księgarza i czytelnika. Prosi dzieci, aby policzyły, ile etapów powstawania książki wyróżniły. Pyta, czy któryś z tych etapów jest ważniejszy od pozostałych. Dąży do uzyskania odpowiedzi, że nie, bo każdy z nich jest niezbędny. Wszyscy współpracują ze sobą po to, by stworzyć ciekawe dzieło. Przedszkolaki wspólnie układają ilustracje przedstawiające cykl wydawniczy książki, przeliczają obrazki, podają nazwy postaci na ilustracjach.

3. „Przeciwieństwa” – zabawa matematyczna.

 R. przygotowuje różne książki – cienkie, grube, małego i większego formatu. Wyjaśnia zasady zabawy: Te książki różnią się między sobą, niektóre wyglądają jak swoje przeciwieństwo. Dotychczas dobieraliśmy przedmioty podobne do siebie. Dzisiaj poproszę was, żebyście wyszukiwali książki, które są zupełnie różne od tej, którą wskażę. Jeśli ktoś z was będzie znał odpowiedź, proszę o podniesienie ręki i poczekanie na swoją kolej. R. wybiera jedną z książek, pokazuje ją dzieciom i mówi: Ta książka jest bardzo gruba.

Która z książek będzie jej przeciwieństwem?

 Jak ją nazwiemy? Kiedy przedszkolaki już dobrze sobie radzą podczas zabawy, R. może wybierać i wskazywać kolejne książki, nie wymieniając na głos ich cech wielkościowych, tylko prosząc dzieci, żeby same formułowały wypowiedzi.

4„Rozwijamy papier, zwijamy papier” – zabawa ruchowa.

 R. wyjaśnia dzieciom, że papier jest przywożony do drukarni w wielkich rolkach. Przedszkolaki kładą się obok siebie na plecach, zwrócone głowami w jedną stronę. Gdy R. klaśnie w dłonie i wypowie hasło: Papier się rozwija! – dzieci ostrożnie turlają się w jedną stronę (wszyscy w tę samą). Na kolejne klaśnięcie i hasło R.: Papier się zwija! – przedszkolaki turlają się w drugą stronę. Zabawę powtarza się kilkakrotnie.

5. Aktywna matematyka

 – praca z rewersem KP2.17 (3 -latki) i KP2.21(4- latki). Dzieci przyglądają się zdjęciom i układają kredki według poleceń.

– praca z KP2.18 (3- latki) i KP.22 (4-latki) – ćwiczenie na cechy wielkościowe i przeliczanie.

6. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej.

7. „Okładka mojej książki” – zabawa plastyczna.

 R. przygotowuje kartki formatu A4 złożone na pół. Tłumaczy, że pierwsza strona książki to okładka. Zadaniem okładki jest zachęcić czytelnika do przeczytania książki. Może być na niej przedstawione to, co w książce najważniejsze i najciekawsze, ale może też być bardzo tajemnicza. R. prosi przedszkolaki, aby narysowały okładkę swojej książki.

8. Słuchanie tekstów literackich wybranych przez R. i dzieci.

TEMAT: W KSIĘGARNI i BIBLIOTECE- 14.02.2023

CELE OGÓLNE:

Utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni

1„Mam na myśli” – zabawa językowa.

 1. wybiera 5 książek z obrazkami, o charakterystycznych okładkach i zaczyna zadawać dzieciom zagadki: Mam na myśli taką książkę, która jest najgrubsza ze wszystkich tutaj ułożonych. Na okładce znajduje się zwierzę… R. kontynuuje podpowiedzi, aż dzieci podadzą poprawny tytuł książki. Można zachęcić dzieci do wymyślania zagadek dla Rodzica.
 2. „Kicia Kocia w bibliotece” – słuchanie opowiadania A. Głowińskiej i rozmowa na temat jego treści. R. prosi dzieci, aby uważnie słuchały opowiadania i postarały się zapamiętać, gdzie była Kicia Kocia i co tam robiła.

Kicia Kocia i mama przeglądają domowe książki. – Którą ci przeczytać? – pyta mama. – Tę czytałaś, tę czytałaś, tę czytałaś… – wylicza Kicia Kocia. – Wszystkie czytałaś! A niektóre nawet kilka razy. Kicia Kocia jest zawiedziona. Zna już każdą swoją książkę prawie na pamięć. – Możemy pójść do biblioteki – proponuje mama. Kicia kocia nigdy nie była w bibliotece, ale dobrze wie, że to jest miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Kicia Kocia radośnie podskakuje i woła do mamy: – Chodźmy do biblioteki teraz! – Dobrze – zgadza się mama. (…) Biblioteka jest niedaleko. Kicia Kocia skacze po kałużach. Mama się śmieje. W pewnej chwili mama się zatrzymuje i wskazuje żółty budynek: – To tutaj. Kicia Kocia i mama wchodzą do środka. Ależ tu ciekawie! Wszędzie są regały, a na nich mnóstwo książek! Kicia Kocia podchodzi do pani bibliotekarki. – Proszę, oto twoja karta biblioteczna – mówi pani bibliotekarka i wręcza zielony kartonik. – Od tej chwili będziesz mogła na tę kartę wypożyczać książki, jakie tylko zapragniesz. Kicia Kocia jest bardzo dumna. Czuje się jak prawdziwy czytelnik. – Czy w bibliotece tylko się wypożycza książki? – pyta. – Nie. W bibliotece można robić wiele innych rzeczy – odpowiada pani. – W bibliotece można: obejrzeć bajkę na dużym ekranie, zagrać w przedstawieniu teatralnym, namalować ilustrację do książki, nauczyć się składać z papieru motyla. (…) Kicia Kocia chce wypożyczyć bajkę o smoku, ale nie może jej znaleźć… Z pomocą przychodzi pani bibliotekarka. Sprawdza w komputerze, czy książki nikt nie wypożyczył. – Jest! – woła – Ostatni egzemplarz! Leży na półce pod oknem. Zadowolona Kicia Kocia bierze książkę pod pachę. W domu Kicia Kocia i mama razem czytają o przygodach zielonego smoka. Ach! Jakie cudowne popołudnie.

 1. pyta dzieci: Dokąd się wybrała Kicia Kocia?

Dlaczego Kicia Kocia poszła do biblioteki?

Co zobaczyła Kicia Kocia w bibliotece?

Co można robić w bibliotece?

Jaką kartę dostała Kicia Kocia od pani bibliotekarki?

Jaką książkę wypożyczyła Kicia Kocia?

 1. „Książki na półce” – zabawa orientacyjno-porządkowa. R. rozkłada na dywanie skakankę lub linę i prosi, aby dzieci ustawiły się na nich w jednej linii – są książkami stojącymi obok siebie na długiej półce. Kiedy R. wypowiada hasło: Książki do czytelników! – dzieci (książki) chodzą po sali. Na hasło R.: Książki na półkę! – wszyscy próbują ustawić się na skakance lub linie w takiej samej kolejności jak na początku zabawy.

4.„Księgarnia” – zabawa tematyczna. R. wyjaśnia przedszkolakom, że księgarnia to sklep z książkami. Dzieci dzielą się wrażeniami ze swoich wizyt w księgarni, odpowiadając na pytania R.:

Czym się różni księgarnia od biblioteki?

Czy książki kupione w księgarni są naszą własnością?

W jakim jeszcze miejscu można kupić książki?

Następnie przedszkolaki organizują księgarnię – ustawiają stolik, układają na nim wybrane książki, typują sprzedawcę. R. razem z dzieckiem w sposób modelowy pokazuje krok po kroku, sposób zachowania się w księgarni, i podsuwa dziecku gotowe frazy. Zwraca uwagę na użycie zwrotów grzecznościowych oraz na sposoby doradzania klientom i polecania im różnych książek. Następnie przedszkolaki bawią się w sprzedawanie i kupowanie książek razem z rodzicem. Dzieci, kupując książkę, korzystają ze zwrotów zaproponowanych wcześniej. R. przypomina im, aby formułowały pełne zdania. Następuje wymiana – jedna książka za jeden „pieniądz” (można wcześniej ustalić z dziećmi, że w roli pieniędzy wystąpią klocki). 5.„W bibliotece”– zabawa ruchowa. N. pyta dzieci: Czy wiecie, jak się należy zachowywać w bibliotece? Czy można tam jeść i pić? Czy tam można rozmawiać lub biegać? R. opowiada przedszkolakom, że są różne biblioteki i że niektóre z nich są specjalnie przystosowane do potrzeb dzieci. W bibliotece nie powinno się jednak jeść ani pić, nie powinno się też biegać ani rozmawiać, chyba że po cichu. Wtedy nie przeszkadza się innym. N. losuje z woreczka kartę z obrazkiem przedstawiającym zachowanie się w bibliotece (powinien to być przykład zachowania pozytywnego, np. mówienie szeptem, kulturalne witanie się, odkładanie książek na miejsce). R. wybiera dziecko, które ma zaprezentować to zachowanie, a pozostali członkowie rodziny starają się odgadnąć, o jakie zachowanie chodzi.

Praca z KP2.17(3-latki) – odnajdywanie takich samych elementów na okładkach książek. Dzieci przyglądają się okładkom książek i znajdują 4 takie same elementy na okładkach – zaznaczają je na dolnej okładce nalepkami z czerwonymi kropkami. Na koniec przedszkolaki wybierają jedną okładkę książki i opowiadają, o czym może być ta książka.

 1. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

7.„Rymowanki” – zabawa językowa. R. prosi dzieci o powtórzenie par słów: książka – wstążka, zakładka – dokładka. Wyjaśnia, że podobnie brzmiące słowa mogą się czasem rymować jak w wierszu. Wymienia kilka wyrazów, np. okładka, baśnie, kaczka, sowa, a przedszkolaki starają się dobrać do nich odpowiednie rymy. Jeśli mają z tym trudności, R. im pomaga, prezentując pary wyrazów i pytając dzieci, czy one się rymują.

8.Słuchanie tekstów literackich wybranych przez R. i dzieci.

TEMAT: DBAMY O KSIĄŻKI

1„W bibliotece” – opowiadanie M. Krzemińskiej.

Rodzic prosi dziecko, aby uważnie słuchało opowiadania i spróbowało zapamiętać, dokąd się wybrało

i z kim się spotkały dzieci występujące w opowiadaniu, a także co chciał zrobić Kuba.

Marta Krzemińska

Pani Ania zorganizowała dzieciom wycieczkę do biblioteki, która znajdowała się niedaleko

przedszkola. Na miejscu czekała na nich miła pani bibliotekarka.

– Dzień dobry! – przywitały się z nią przedszkolaki i zaczęło się zwiedzanie.

W pierwszym pomieszczeniu stały długie rzędy regałów wypełnionych książkami. Była to

wypożyczalnia. W kolejnej sali mieściła się czytelnia.

– Tu jest tak dużo stołów jak w restauracji – stwierdził Kuba.

– Tak, ale przy tych stołach nie je się posiłków, tylko czyta się książki – wyjaśniła bibliotekarka.

Najciekawsza wydała się przedszkolakom następna część biblioteki, przeznaczona dla

najmłodszych czytelników. Tutaj na regałach stały wyłącznie książki dla dzieci.

– W rogu sali znajduje się kącik, gdzie można wygodnie usiąść i poczytać – powiedziała

pani bibliotekarka i sięgnęła po grubą książkę. – Zajmijcie miejsca, a ja przeczytam wam bajkę

o kocie w butach.

Dzieci słuchały tej opowieści z dużą ciekawością, bo bardzo lubiły, kiedy ktoś im czytał.

Później każdy sam mógł wziąć z półki dowolną książkę i ją pooglądać. Kuba sięgnął po tę

z najbardziej kolorowymi obrazkami. Były piękne, ale dość niezwykłe. Chłopiec mocno się

zdziwił, kiedy na jednej ilustracji zobaczył fioletowe drzewa, a na innej – samochody z kwadratowymi kołami. „Pewnie ta książka opowiada o jakimś zaczarowanym świecie” – pomyślał.

Potem przewrócił kartkę i przyjrzał się następnemu obrazkowi. Zauważył, że narysowany tu

ludzik nie ma ust. Miał oczy, nos i uszy, ale ust mu brakowało. „Przecież on nie może mówić” –

pomyślał chłopiec i stwierdził, że koniecznie trzeba to naprawić.

– Proszę pani – zwrócił się do bibliotekarki – czy może mi pani dać czerwoną kredkę?

Chciałbym dorysować temu ludzikowi usta.

Kredki jednak nie dostał. Za to pani bibliotekarka wytłumaczyła dzieciom, że z książkami

należy się obchodzić w szczególny sposób. Nie wolno w nich rysować, pisać ani wyrywać

z nich kartek.

– Obiecajcie mi, że nigdy nie będziecie tego robić – poprosiła bibliotekarka.

– Obiecujemy – odpowiedziały przedszkolaki.

Kuba, chociaż nie mógł dorysować ludzikowi ust, wcale nie był zmartwiony.

– Pewnie w tym magicznym świecie z książki usta wcale nie są potrzebne, żeby mówić –

wyszeptał do Igi.

– To możliwe – odparła po cichu dziewczynka.

 1. pyta: Gdzie pani zabrała dzieci? Z kim się spotkały dzieci? O czym mówiła pani bibliotekarka? Co chciał zrobić Kuba?

ZABAWY NA DYWANIE

2.„Kurz” – ćwiczenie oddechowe.

 1. wyjaśnia przedszkolakom, że czasami – jeśli długo nie

zmieniamy położenia książek, nie podnosimy ich i nie otwieramy – na książkach pojawia się kurz.

Następnie wręcza każdemu dziecku kartkę i książkę. Przedszkolaki zgniatają kartkę, kładą ją na

książce i dmuchają na kartkę tak długo, aż spadnie z książki.

 1. Dzielimy się” – rozmowa.
 2. zaprasza dzieci do rozmowy.

Po co powstają biblioteki?

Po co chodzimy do bibliotek?

Jak myślicie, ile osób może w ten sposób skorzystać z jednej

książki?

Czy każdą książkę musimy mieć na własność?

 1. „Książka o przedszkolu” – sensoryczna zabawa plastyczna. Naszym zadaniem jest stworzenie

książki, dzięki której będziemy mogli przekazać uczucia, jakie towarzyszą nam podczas pobytu w przedszkolu. Książka nie będzie miała tekstu ani namalowanych obrazków. Wszystkie

informacje będzie można z niej odczytać jedynie za pomocą dotyku – np. delikatny, mięciutki

materiał może kojarzyć się z czymś miłym, czymś, co lubimy. Stworzymy kilka kartek i połączymy je w całość za pomocą kleju zszywacza.

 1. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 2. „Naprawianie książek” – zabawa tematyczna. R. prosi dzieci, aby przyniosły z półki książki, które wymagają naprawy. Do tego zadania potrzebne są taśma klejąca i nożyczki. R. pokazuje

przedszkolakom, jak należy skleić grzbiet, naderwane strony, zagięcia. Dzieci przyklejają taśmę,

 1. obcina ją nożyczkami.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie II

w lutym 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W świecie książek
 4. W kinie i w teatrze
 • poznanie nazw instrumentów
 • rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra batuta oraz nazw instrumentów rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznawanie nastroju utworu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą
 • wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania
 • wprowadzenie pojęcia kopalnia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej
 • doskonalenie motoryki w pozycji leżącej
 • pobudzanie do aktywności muzyczno- -ruchowej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki
 • kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki
 • kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki
 • kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów
 • uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr
 • kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze
 • propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Tematy kompleksowe:

 1. Nadchodzi Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Karnawał

 

Ad. 1.

 • zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia i logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności i umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy, kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Ad.2.

 • zapoznanie z zasadami sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym jako dyscypliną sportową, wdrażanie do słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie pamięci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • wprowadzenie różnicowania sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z nazwami olimpijskich dyscyplin sportowych, poszerzanie wiedzy związanej ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku, utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

 

Ad.3.

 • zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • uzmysławianie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • zapoznanie z nową piosenką z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Ad.4.

 • zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, poznanie znaczenia słów: przebranie i ubranie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania ćwiczeń i zadań
 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia zero, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do włączania się w przygotowania do tłustego czwartku
 • utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w grupie II

dzieci 3-4 letnich w grudniu 2022

TEMATY: Wiadomość z daleka

· poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach

· zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, zacieśnianie więzi w grupie

· utrwalanie znajomości pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), wdrażanie do samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu

· poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności

· poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

Zima tuż-tuż…

· poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ubioru i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze

· poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy

· poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości (duży, mały), rozwijanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia

· poznanie utworu muzyki klasycznej, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej

· poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

 

Przygotowania do świąt

· poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt

· poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym

· poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 4, wzbudzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła

· poznanie piosenki o świątecznej tematyce, poznanie miejsca pozyskiwania choinek, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości muzycznej

· poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Hej, kolęda, kolęda!

· utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta

· poznanie postaci Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy

· utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do dostrzegania naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie

· poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie sprawności ruchowej, uzmysłowienie piękna kolęd

· utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w grupie II,

 dzieci 3-4 letnich w listopadzie 2022

 Mała i duża ojczyzna

 • poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości
 • poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta, rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów, uwrażliwianie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności
 • nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie poczucia samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur, doskonalenie umiejętności współpracy

 W świecie wyobraźni

 • zapoznanie z pojęciem wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, stwarzanie okazji do kształtowania umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poznanie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy
 • poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich, nauka różnych form ekspresji muzycznej, utrwalenie znajomości piosenki, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do różnicowania akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności współpracy

 Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego, rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do dokładnego wykonywania zadań
 • poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia, doskonalenie sprawności manualnej, pobudzanie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi

Nasze ciało

 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2022 dla grupy II „Pszczółki”

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Jesień w ogrodzie.
 3. Jesienny krajobraz.
 4. Deszczowa pogoda.

Ad.1.

 • Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wzmacnianie poczucia przynależności grupowej;
 • Wdrażanie do poszanowania roślin i zwierząt, doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Słuchanie opowiadań i wierszyków: M. Krzemińska “Co rośnie w sadzie?”, A. U. Kamińska “Zagadki”, A. Frączek „Gruszka” i inne;
 • Zabawy na powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik – kształtowanie reakcji na sygnały dźwiękowe;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami;
 • Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.

Ad.2.

 • Rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw; poszerzanie zasobu słownictwa;
 • rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy;
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań: B. Wicher „Najlepsza zupa na świecie” i inne.
 • Nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych owoców i warzyw; rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania;
 • Doskonalenie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem, kształtowanie poczucia rytmu;
 • Wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw.

Ad.3.

 • Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu, poszerzenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie; utrwalanie znajomości zasad zachowania w lesie;
 • Doskonalenie sprawności manualnej;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni;
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania;
 • Nabywanie świadomości pojęć: Mniej, więcej, tyle samo, doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Zapoznanie z utworami: M. Krzemińskiej “Spotkanie z wiewiórką”, J. Tuwim “Ptak” i inne.
 • Nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Ad.4.

 • Wprowadzenie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć;
 • Poznanie znaczenia słowa „szaruga”;
 • Wydłużanie fazy wydechowej, pogłębianie oddechu, kształtowanie koordynacji ruchowo- -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej;
 • Nabywanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw, wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania;
 • Zapoznanie z utworami B. Wicher „Ale przygoda!”, M. Strzałkowska „Smutna jesień” i inne.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze

Ad.1.

 • Poznawanie nowej sali, zabawek i możliwości oraz zasad korzystania z nich;
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności grupowej;
 • Tworzenie kodeksu przedszkolaka – poznawanie zasad i nauka stosowania się do zawartych umów;
 • Słuchanie opowiadań i wierszyków: M. Krzemińska “Pierwszy dzień w przedszkolut”, G. Kasdepke “Powitanie” i inne;
 • Zabawy na powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik – kształtowanie reakcji na sygnały dźwiękowe;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami;
 • Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.

Ad.2.

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań: B. Wicher „Przedszkolne zakamarki” i inne.
 • kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
 • poznanie nazw zabawek oraz innych sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i poszerzenie wiedzy na ich temat,
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem,
 • stwarzanie okazji do integracji grupy i nawiązywania relacji rówieśniczych

Ad.3.

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania,
 • poszerzanie słownictwa o nazwy części ciała,
 • Zapoznanie z utworami: M. Krzemińskiej “Nowi przyjaciele”, A. Kornacka “Lustra” i inne.
 • Nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

Ad.4.

 • poszerzanie słownictwa o pojęcia: wysoko, nisko, wysoki, niski,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wydłużanie fazy wydechowej, pogłębianie oddechu, kształtowanie koordynacji ruchowo- -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej,
 • doskonalenie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie,
 • utrwalenie znajomości kolorów,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalenie umiejętności słuchania,
 • rozwijanie motoryki dużej i motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • Zapoznanie z utworami: D. Wawiłow „Dziwny pies”, A. Galica „Bajka o żółtej kredce” i inne.

 

Grupa 2 - Przedszkole nr 413 - Warszawa - Ursus

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Skip to content